Silibus Pengajian AM Baharu

Penggal 1 Tajuk Waktu Pengajaran Hasil Pembelajaran Catatan
1 Kemahiran Belajar Calon seharusnya dapat: Kemahiran belajar akan diaplikasikan semasa menjawab soalan
(a) esei
(b) alih bentuk komunikasi
(
c) kerja kursus (kerja projek)
(d) aneka pilihan
(e) struktur
1.1 Kemahiran mencari maklumat 4 (a) mengenal pasti dan mengumpul maklumat daripada pelbagai sumber;
1.2 Kemahiran menyoal 2
1.3 Kemahiran menganalisis maklumat 8 (b) mengaplikasi pelbagai kaedah asas untuk menganalisis maklumat:
mengkategori, membanding, mentafsir, dan merumus;
1.4 Kemahiran berfikir secara kritis
1.5 Kemahiran menyelesaikan masalah
1.6 Kemahiran komunikasi berkesan
4
8
6
(c) melaksana langkah-langkah menyelesaikan masalah kualitatif dan kuantitatif: memahami masalah, mencari dan memilih alternatif, mengaplikasi, menilai semula, dan menambah baik;
(d) menyampaikan maklumat yang relevan melalui pelbagai bentuk komunikasi;
(e) berkomunikasi dengan menggunakan laras bahasa yang betul dan berkesan.
2 Malaysia Kekal Berdaulat
2.1 Negara berdaulat 4 Calon seharusnya dapat:
2.1.1 Konsep dan ciri (a) menghuraikan konsep dan ciri negara berdaulat; (i) Konsep negara
bersempadan, sistem pemerintahan, dan mempunyai rakyat
(ii) Ciri negara berdaulat
antaranya merdeka, berkuasa sendiri, berwibawa, dan beridentiti
2.1.2 Pembentukan negara Malaysia (b) menghuraikan pembentukan Malaysia.

Malas???

Malas???
Jom Kita Lawan Malas Tu...!!!

ALQURAN n Business online

Search in the Quran
Search in the Quran:
in
Download Islamic Softwares FREE | Free Code
www.SearchTruth.com